Partners R4S

Director
Adam Hofman
19
Director
Igor Janke
19
Director
Sławomir Jastrzębowski
19
Director
Robert Pietryszyn
19
Director
Mariusz Sokołowski
19
Director
Michał Wiórkiewicz
19

Dyrektor zarządzająca

Director
Patrycja Kwiatkowska-Mizera
19, Dyrektor Zarządzająca

Szefowie zespołów

Director
Mateusz Mrozek
19, Szef zespołu
Director
Aleksandra Staszewska
18, Szef zespołu
Director
Anna Twardowska
17, Szef zespołu