Dyrektor zarządzająca

01
Patrycja Kwiatkowska-Mizera
Dyrektor Zarządzająca

Szefowie zespołów

01
Mateusz Mrozek
Szef zespołu
02
Aleksandra Staszewska
Szef zespołu
03
Anna Twardowska
Szef zespołu