Skrócone zasady Compliance
obowiązujące w R4S

1) Przestrzegamy prawa
Działamy nie tylko zgodnie z prawem, ale także w szacunku
do obowiązujących zasad etycznych. Wszystkie podejmowane przez
nas działania są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa krajów,
na terenie których działamy.

2) Regulujemy zobowiązania podatkowe
Czujemy się odpowiedzialni za swój wkład w realizację zadań państwa, dlatego przestrzegamy przepisów podatkowych oraz tych dotyczących ubezpieczeń społecznych, regulując swoje zobowiązania zgodnie
z prawem, rzetelnie i terminowo.

3) Przeciwdziałamy korupcji, przekupstwu i praniu brudnych pieniędzy
Korupcja, przekupstwo i pranie brudnych pieniędzy to czyny,
które zatruwając wolny rynek, prowadzą do niekorzystnych dla całego społeczeństwa konsekwencji. Dzięki przejrzystym procedurom wprowadzonym w R4S, unikamy wszystkich sytuacji, które mogłyby, nawet w najmniejszym stopniu, sprawiać wrażenie wystąpienia czynów opisanych powyżej.

4) Szanujemy naszych Pracowników i Współpracowników
Wszyscy nasi Pracownicy i Współpracownicy są dla nas bardzo ważni, dlatego każdego dnia dbamy o to, by czuli się u nas jak najlepiej.
Dbamy o to, by zatrudniani i wynagradzani byli przy uwzględnieniu uczciwych, konkurencyjnych i zgodnych z prawem warunków.
Szanujemy i chronimy godność każdego z naszych Pracowników
i Współpracowników, dlatego nie tolerujemy przejawów jakiejkolwiek formy dyskryminacji. Wierzymy bowiem, że każdy zasługuje
nie tylko na godne wynagrodzenie i komfortowe warunki pracy,
ale przede wszystkim na to, by móc się spełniać się zawodowo
i wykonywać tylko taką pracę, która przynosi satysfakcję.

5) Przestrzegamy zasad odpowiedzialności społecznej i biznesowej (CSR)
Biznes nie powinien być utożsamiany tylko z pieniędzmi, bo dojrzałość każdego przedsiębiorstwa to także troska o wewnętrzne, jak i zewnętrzne otoczenie firmy, dlatego podejmujemy szereg inicjatyw oraz dołączamy
do akcji społecznych, które pozwalają budować biznes społecznie odpowiedzialny.

6) Unikamy konfliktu interesów
Każda sytuacja, która może prowadzić do konfliktu interesów jest przez nas w sposób szczególny weryfikowana, a dzięki wprowadzonym w naszej firmie zasadom równego traktowania i bezstronności, zapobiegamy możliwości ich wystąpienia.

7) Chronimy powierzane nam informacje i dane
Ponoć najcenniejszym surowcem na świecie są informacje, dlatego otrzymywane od klientów dane podlegają szczególnej ochronie.
Dzięki umowom o zachowaniu poufności oraz wprowadzonym zasadom obiegu informacji nasi klienci mogą czuć się bezpieczni.

8) Troszczymy się o środowisko
Dbamy o to, by nasza działalność w jak najmniejszym stopniu wpływała
na środowisko naturalne, dlatego wdrożyliśmy zasady ograniczające
w szczególności zużycie materiałów i energii. Wierzymy, że każdy z nas może swoim codziennym działaniem przyczynić się do ochrony środowiska.