Naší nejsilnější stránkou je znalost mechanismů fungování státu a jeho institucí.
Naši partneři mají zkušenosti s prací s různými sociálními a politickými skupinami.

Díky tomu jsme schopni připravovat nejúčinnější akční strategie. Zpracováváme analýzy problému, cestovní mapy, připravujeme na interview a předkládáme účinná řešení.

Našim klientům krok za krokem ukazujeme, jak mají postupovat a jaké argumenty mají pro jednotlivé cílové skupiny používat. Aktivity v oblasti public affairs často kombinujeme s PR kampaněmi, které vytvářejí pochopení daného problému v očích klíčových aktérů. Působíme v souladu se zákonnými pravidly a nejvyššími etickými standardy.